Prezydent Lech Kaczyński spotkał się z pięciorgiem byłych ministrów finansów. Trzygodzinna rozmowa poświęcona była sytuacji finansów publicznych. Z prezydentem spotkali się Zyta Gilowska, Karol Lutkowski, Grzegorz Kołodko, Marek Borowski i Jerzy Osiatyński. Na spotkaniu nie było urzędującego ministra finansów.