Przekazanie darowizny między małżonkami nie stworzy obowiązku podatkowego, jeśli w ciągu pół roku małżonkowie zgłoszą darowiznę urzędowi skarbowemu. Sprawa staje się bardziej skomplikowana, jeśli przekazania darowizny zechcą dokonać małżonkowie pozostający w separacji i posiadający rozdzielność majątkową. Eksperci oraz przedstawiciele organów podatkowych są jednak zdania, że separacja nie pozbawi małżonków ulgi w podatku od spadków i darowizn.(str. 2)