Od wejścia Polski do Unii Europejskiej powstało 2,53 mln nowych miejsc pracy. Liczba osób pracujących wzrosła z 13,47 do 16 mln. Wskaźnik bezrobocia zmalał z 20,7…