Od jutra wchodzi w życie ustawa o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników oraz przedsiębiorców. Państwowa Inspekcja Pracy będzie sprawdzać czy pracodawcy nie zatrudniają pracowników na czas określony na czas dłuższy niż dwa lata. Pracownicy sami będą zmuszeni domagać się ustalenia przed sądem, na podstawie jakiej umowy pracują. Rząd zapewnia, że jeśli przepisy okażą się niepraktyczne, dojdzie do ich nowelizacji.(str. 4)