278 wniosków na łączną kwotę dofinansowania ponad 2,65 mln złotych z 308 wniosków, które wpłynęły do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w odpowiedzi na…