Janusz Piechociński zaznaczył, że w tej sprawie na korzyść Buzka przemawia porozumienie zawarte jeszcze w poprzedniej kadencji Parlamentu Europejskiego.