W grudniu znowelizowano ustawę o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczej. Zmianie uległa m.in. wysokość kar za obniżanie jakości produktów. Obecnie minimalny…