Obowiązek posiadania kas fiskalnych przez zdecydowaną większość sprzedających towary i usługi przedsiębiorców wynika z ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od…