Wbrew obietnicom rządu tzw. pakiet Kluski w obecnym kształcie wcale nie gwarantuje ograniczenia kontroli przedsiębiorców. Zapisy o ograniczeniach kontroli firm…