W to, ze obecna recesja kończy się, ekonomiści nie wątpią. Pozostaje pytanie, czy zakończy się w Stanach Zjednoczonych, gdzie się rozpoczęła? I kiedy gospodarki wrócą do normalnego funkcjonowania? Przejawy końca kryzysu pojawiają się również w Polsce. To m.in. ożywienie na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, a co za tym idzie, również w funduszach inwestycyjnych.
Jak informuje Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Analizy Online (w najnowszym raporcie dotyczącym rynku funduszy w Polsce), lipiec był jednym z najbardziej udanych miesięcy w historii krajowego rynku funduszy inwestycyjnych. W stosunku do poprzedniego miesiąca aktywa funduszy wzrosły o 4,8 mld zł, osiągając wartość 82 mld zł.