Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z  6 maja 2009 r. (nr IPPP2/443-258/09-4/AS), wyjaśnił, jak należy rozliczać odsprzedaż pracownikom…