Prezes, choćby by był tylko na papierze odpowiada w całości za długi spółki. Nie ma znaczenia, że kto inny faktycznie nią kierował. Liczą się wyłącznie formalne…