VAT do zwrotu zagranicznej spółce należy traktować jako nadpłatę w rozumieniu ordynacji podatkowej. Jeśli więc organ podatkowy przekroczy terminu zwrotu – należą…