W przypadku nabycia firmowego majątku przedsiębiorca może być zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. PCC ustalany ma być jednak od wartości…