Dla 51 proc. przyszłych inżynierów wysokość satysfakcjonującego wynagrodzenia za staż
mieści się w przedziale 1000 – 1500 zł netto.