Dla spółek handlowych, który rok obrotowy pokrywa się kalendarzowym, termin sporządzenia sprawozdania za poprzedni rok obrotowy minął wraz z końcem marca. Nie jest…