W III kwartale tego roku ma ruszyć nowy rynek obligacji tworzony przez GPW. Projekt, który powstaje na bazie GPW i MTS CeTO ma przejąć część handlu obligacjami korporacyjnymi…