Banki kredytowe mogą zwiększyć akcję kredytową nawet o 10-11 mld zł pod warunkiem, że sektor spółdzielczy zostanie dokapitalizowany. Mogłoby się to odbyć dzięki sprzedaży obligacji przez te instytucje, według ekspertów większość papierów skupiłby Bank Gospodarstwa Krajowego. W grę wchodzi również wejście kapitałowe BGK do sektora spółdzielczego. Jeśli plan z dokapitalizowaniem uda się, wymusi on rewizję polityki kredytowej na bankach komercyjnych. Zdaniem prezesa Krajowego Związku Banków Spółdzielczych Jerzego Różyńskiego, jeszcze w tym roku można będzie zaobserwować wyraźny wzrost akcji kredytowej banków spółdzielczych.(str. 1)