Fiskus wyśle gminie tylko informację o numerze NIP nadanym przedsiębiorcy, a nie decyzję. Ta powinna trafić w liście poleconym do rąk podatnika.