Według raportu Najwyższej Izby Kontroli błędy rządu i przedsiębiorstw są przyczyną niewielkiego wykorzystania możliwości, jakie dała polskiej gospodarce umowa offsetowa.