Firma, która sprzeda wierzytelność, musi skorygować deklarację i wykazać podatek należny. Ten sam, który wcześniej odliczyła, gdy kontrahent nie zapłacił faktur…