Generalna zasada mówi, że wierzytelności nieściągalne nie mogą być kosztem podatkowym. Można jednak w poczet kosztów zaliczyć takie złe długi, które były wcześniej…