Projekt ministra rolnictwa dot. zmiany ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników jest niepotrzebny, ponieważ nie wprowadza żadnych istotnych zmian. Częściowe zwiększenie…