Jak informuje Tomasz Leleno, rzecznik Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z powodu braku środków rada nadzorcza funduszu zdecydowała o zamknięciu…