14 VI 1940 r. uważany jest za dzień, w którym zaczął funkcjonować obóz KL Auschwitz. Niemcy zgładzili tu co najmniej 1,1 miliona ludzi, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców radzieckich i osób innej narodowości – przypomina "Rzeczpospolita".