Jednym ze sposobów optymalizacji podatkowej w przypadku działania spółek w grupie jest możliwie najkorzystniejszy sposób ich wzajemnego finansowania.