Zastosowanie sankcyjnej 50-proc. stawki podatkowej w związku z brakiem wymaganej dokumentacji cen transferowych wyklucza naliczanie odsetek za zwłokę od zaległości…