Mer Paryża przyjmie Dalajlamę podczas jego wizyty we Francji na początku czerwca. Decyzja, o której poinformowało merostwo francuskiej stolicy, wywołała natychmiast gniewną reakcję ze strony władz chińskich.