Nie trzeba mieć doświadczenia, wystarczy chęć poznania jednej z zaproponowanych dziedzin. Można się zgłaszać na tygodniowy pobyt w jednym z sześciu europejskich instytutów naukowych (we Włoszech, Czechach, w Austrii i na Węgrzech) i 500 euro stypendium na pokrycie kosztów.