Minister spraw wewnętrznych i administracji wycofał wszystkie 9 wniosków o nominacje generalskie oficerów podległych mu służb. Wnioski były złożone do prezydenta Lecha Kaczyńskiego.