Nieprzestrzeganie procedur wewnątrzzakładowych godzi w interes pracodawcy. Niestosowanie się do poleceń przełożonego może uzasadniać wypowiedzenie umowy o pracę….