Ministerstwo Finansów uważa, że do podstawy opodatkowania leasingu wlicza się koszty ubezpieczenia. Możliwe jest jednak wyodrębnienie usługi ubezpieczenia od usługi…