Artykuł pochodzi z Podatkowego przeglądu prasy przygotowanego przez PricewaterhouseCoopersMożna odliczyć VAT od zakupów związanych ze świadczeniem usług w innym…