Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego, który wystąpi o obniżenie wymiaru czasu pracy, otrzyma automatycznie niższe wynagrodzenie. Nie trzeba mu wręczać wypowiedzenia zmieniającego – informuje w dzisiejszym wydaniu ”Rzeczpospolita”.