Jeśli trzymiesięczny termin na wydanie interpretacji przypada w sobotę, to doręczenie jej w poniedziałek nie oznacza przekroczenia terminu.