Kupując lokal mieszkalny w kamienicy, koniecznie należy sprawdzić, czy jest ona wpisana w rejestrze zabytków lub znajduje się pod ochroną właściwego konserwatora…