Według resortu finansów wejście do ERM2 jest realne w 2009 roku. Przedstawiciele ministerstwa są przekonani, że skutecznie uda się ograniczyć wahania polskiej w…