Niezależne Zrzeszenie Studentów UMCS zaprasza na pokaz filmu i debatę pt. "Jednomandatowe okręgi wyborcze" w środę, 29 kwietnia 2009 r. w godz. od 15-16.30.