Litewski Sejm zadecyduje dzisiaj, czy wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o wyjaśnienie zgodności Karty Polaka z mandatem posła.