Resort sportu planuje zmiany w ustawie o usługach turystycznych. Nowe rozwiązania mają zapewniać większą ochronę klientom. Projekt zakłada znaczne zwiększenie składek…