Narodowy Bank Polski zgłosił kandydaturę Wojciecha Kwaśniaka, byłego szefa nadzoru bankowego, na stanowisko prezesa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Ministerstwo finansów rekomenduje Jerzego Pruskiego na to stanowisko.