19 kupcom z KDT przedstawiono zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy publicznych w celu udaremnienia egzekucji komorniczej.