Litewski sejm zdecydował, że sąd konstytucyjny nie będzie rozpatrywał sprawy Karty Polaka. Dzisiejsza decyzja nie oznacza jednak, że sprawa Karty Polaka na Litwie została zamknięta.