Ministerstwo Gospodarki zamierza zintensyfikować kontrole wykorzystania unijnych dotacji w przedsiębiorstwach. Zleca to prywatnym firmom, nie chroniąc przy tym przed konfliktem interesów. Nie ma bowiem określonych jasnych reguł w procedurze kontroli – informuje w dzisiejszym wydaniu ”Rzeczpospolita”.