ryzys zmienia strukturę naszych wydatków, przez co obniża nam podatki. Chociaż oficjalne stawki VAT są od lat takie same, to jednak prawdziwa (tzw. efektywna) stawka…