W przypadku, gdy pracodawca nie odprowadza składek ubezpieczeniowych – konsekwencje tego mogą ponosić pracownicy, np. ciężarne kobiety, którym ZUS może odmówić wypłaty…