Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Stanisław Kluza wystosował list do prezesa Związków Banków Polskich odnośnie polityki płacowej kadr zarządzających bankami….