TFI tworzone przez KGHM będzie inwestować aktywa głównie w spółki niepubliczne na wzór funduszy private equity czy venture capital. Zgody na nowy rodzaj działalności…