Dotychczasowy p.o. prezes KGHM Herbert Wirth został wybrany przez radę nadzorczą miedziowej spółki na prezesa koncernu.