Jednym z ustawowych obowiązków pracodawcy jest terminowe wypłacanie wynagrodzenia. Nie ma prawnych możliwości, aby negocjować z podwładnymi w sprawie opóźnienia…